ZAVRŠETAK PRVE FAZE POVIJESNOG ULAGANJA U VRELOVODNI SUSTAV GRADA ZAGREBA

U sklopu projekta ‘Revitalizacija vrelo­vodne mreže na području grada Zagreba’ mijenja se ukupno 68,5 km trase dotrajalih vrelovoda, što predstavlja 1/3 za­grebačke vrelovodne mreže. Tijekom 2021. i 2022. revitalizirano je 27,4 km dotrajale vrelo­vodne trase, a ove se godine provodila se zamjena 13,4 km trase. Zaključno s 2023. godinom revitali­zirano je ukupno 40,8 km vrelovodne trase, što je 60% predviđenih radova na revitalizaciji, dok će se za preostale trase pokrenuti po­stupak faziranja, kako bi se one zamijenile u sljedećem programskom razdoblju.

Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 92,3 milijuna eura, a prihvatljivi trošak iznosi 73,8 milijuna eura, pri čemu su­financiranje projekta bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 55,9 milijuna eura.

Postojeći vrelovodi mijenjaju se modernijim uz korištenje tehnologije beskanalnog polaganja predizoliranih cijevi, čime se povećava pouzdanost i sigurnost centralnog toplinskog sustava grada Zagreba. Provedba projekta doprinosi smanjenju broja hitnih intervencija u sustavu, smanjenju toplinskih gubitaka i gubitaka nadopune pogonske vode, smanjenju emisija onečišćujućih tvari u okoliš  te povećanju energetske učinkovitosti toplinskog sustava.

Radove na dotrajalim vrelovodima, starim i preko 50 godina, nije bilo moguće provesti bez obustava tople vode krajnjim kupcima i promjena u regulaciji prometa. Za vrijeme izvođenja radova  stanovnici grada Zagreba pokazali su veliko strpljenje i razumijevanje na čemu im HEP zahvaljuje. ‘Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba’ je projekt koji se provodi u korist svih Zagrepčana, kako bi grad u koje živimo imao modernu i kvalitetnu toplinsku infrastrukturu.