O Projektu

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba
KORISNIK: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 92,3 milijuna EUR
PRIHVATLJIVI TROŠAK PROJEKTA: 73,8 milijuna EUR
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 56 milijuna EUR  (više od 75% prihvatljivog troška)
HEP FINANCIRANJE PROJEKTA: 17,8 milijuna EUR
OPERATIVNI PROGRAM: Konkurentnost i kohezija, Europski fond za regionalni razvoj www.strukturnifondovi.hr
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 14.1.2020. – 31.12.2023.
VODITELJ PROJEKTA: dr. sc. Ivica Mihaljević, dipl.ing.stroj., kontakt za više informacija o projektu: tel. 0800 1003, e-mail: toplinarstvo@hep.hr

HEP-Toplinarstvo d.o.o. u centralnom toplinskom sustavu grada Zagreba upravlja vrelovodnom distribucijskom mrežom ukupne duljine 227,3 km na koju je spojeno više od 100.000 krajnjih kupaca. Više od polovice postojeće vrelovodne mreže u Zagrebu je izgrađeno u razdoblju između 1962. i 1995. godine klasičnim načinom polaganja čeličnih cijevi u betonskom kanalu. Takva tehnologija je zastarjela i podložna vanjskim utjecajima poput visoke razine podzemnih voda i prodora oborinskih voda u betonske kanale, što pogoduje propadanju vrelovodnih cijevi i nastanku korozije te dovodi do povećanih toplinskih gubitaka, povećanog broja puknuća vrelovodnih cijevi i prekida opskrbe toplinskom energijom krajnjim kupcima.

Projektom “Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba” u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020 planira se revitalizirati gotovo trećina dionica vrelovodne mreže, odnosno 68,5 km mreže dotrajalih vrelovoda od ukupno 227,3 km mreže u gradu Zagrebu. Postojeća vrelovodna mreža će se revitalizirati modernijom tehnologijom beskanalnog polaganja predizoliranih cijevi, čime će se povećati pouzdanost i sigurnost centralnog toplinskog sustava grada Zagreba.

Projekt će se provoditi u razdoblju od 2021. do 2023.

Ciljevi projekta

 • povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava
 • povećanje pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom
 • smanjenje toplinskih gubitaka
 • smanjenje gubitaka nadopune pogonske vode
 • smanjenje broja hitnih intervencija u sustavu
 • smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš
 • povećanje zadovoljstva krajnjih kupaca toplinske energije

 

Predviđeni rezultati Projekta

 1. Procjenjuje se da će provedba Projekta u 2023. godini u odnosu na 2018. godinu rezultirati:
  • smanjenjem toplinskih gubitaka za 28%
  • smanjenjem gubitaka nadopune pogonske vode za 47%
 2. Procjenjuje se da će Projekt rezultirati uštedama s obzirom na energetsku učinkovitost u sustavu toplinarstva za 0,2 PJ, što je 20% od ukupne ciljane vrijednosti ušteda od 1 PJ na razini cijele Republike Hrvatske planiranih u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 3. Predviđa se da će Projekt dvije godine nakon provedbe, odnosno u 2025. godini rezultirati smanjenjem emisija CO2 za 11.104 tona u odnosu na opciju uobičajenog poslovanja.